Sata vuotta täyttävä Suomi on upea maa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuudet elää hyvää elämää ja kurkottaa kohti unelmiaan.

Taide ja kulttuuri ovat olennainen osa Suomen tarinaa. Taide yhdistää meitä ja koskettaa jokaista. Meidät on sävelletty, soitettu, maalattu, kirjoitettu ja näytelty maailmankartalle kerta toisensa jälkeen. Maailmalla matkustaessani hämmästyn kerta toisensa jälkeen, miten hyvin suomalaiset tekijät tunnetaan.

Mikään ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Vaikeina aikoina kovat arvot ovat nousseet ja ihmiset ovat tiukoilla. Juurettomuus, turvattomuus ja pelko ovat läsnä liian monen ihmisen arjessa. Tämä näkyy esimerkiksi vihapuheena, henkisenä pahoinvointina, syrjäytymisenä tai väkivaltana. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa ikävät ilmiöt ovat lähellä meitä kaikkia.

Sivistyksestä voimme hakea uutta kasvua.

Haastavina aikoina kulttuurin merkitys ei vähene, vaan se kasvaa. Meidän pitää hakea ratkaisuja sivistyksestä. Sivistys on voima, joilla voimme puuttua ilmiöiden syihin ja ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa rasismin kaltaisia ilmiöitä. Sivistyksestä voimme hakea myös uutta kasvua. Kun tavaramäärät eivät voi enää kasvaa, on kasvua haettava ihmisyydestä.

Vaikka monesta joudutaan säästämään, nykyinen hallitus ei kuitenkaan leikkaa taiteesta ja kulttuurista. Mielestäni tämä on järkevä arvovalinta hauraassa ja haavoittuvassa maailmassa.

Lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia parannetaan lisäämällä taiteen perusopetusta eri puolilla Suomea.

Kulttuurikentän sisäinen muutos kuitenkin tunnistetaan ja tämän vuoksi kulttuuria kehitetään kärkihankkeilla. Lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia parannetaan lisäämällä taiteen perusopetusta eri puolilla Suomea. Lisäksi prosenttiperiaatetta laajennetaan esittävään taiteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esittävän taiteen menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai vanhustenhoidossa. Näillä toimilla taide tuodaan lähemmäs ihmisiä ja samalla taiteilijat saavat uusia työskentelymahdollisuuksia.

Myös keväällä käytävät kuntavaalit ovat taiteelle ja kulttuurille suuri mahdollisuus. Maakuntauudistuksen myötä sivistyksestä, elinvoiman edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä tulee kuntien tärkeimmät tehtävät. Taide ja kulttuuri ovat osa näitä kaikkia. Vaalien yhteydessä onkin tärkeää puhua siitä, miten kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää hyvinvointiamme.

Antti Kaikkonen