Onnistunut arki tarvitsee onnen ankkureita. Jotain sellaista, joka luo turvaa jokaiselle päivälle ja jonka ei tarvitse joustaa muiden odotusten mukaan. Arjen kiireen keskellä taiteella on tutkitusti hyvinvointia parantava vaikutus.

Yksi huolestuttavimpia kehityksiä yhteiskunnassamme on nuorten heikentynyt usko omaan tulevaisuuteensa. Tulevaisuus edustaa yhä useammalle osalle nuorista näköalattomuutta. Yhä useampi nuori myös ajattelee, että maailma on menossa huonompaan suuntaan. Kyynisyys valtaa alaa nuorten mielissä.

Taiteella on kyky luoda toivoa. Taiteen avulla on turvallista oppia itsestään, omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin kasvaessaan myös tukea ja ohjausta.

Taiteen avulla on turvallista oppia omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan.

Minua on aina viehättänyt kotiseudullani Keski-Pohjanmaalla harjoitettu näppäritoiminta, jossa keskeistä on kutsua kaikki elämään ja nauttimaan musiikista osana arkea. On hienoa kokea, kun vuosikymmeniä jatkunut sukupolvien ketju tulee näkyväksi musiikin välityksellä ja yli sata eri ikäistä soittajaa herättävät yhdessä musiikin maailman eloon. Aivan kuin soittajien sielut kohtaisivat yleisön edessä.

Kaikista ei tarvitse tulla huippumuusikoita, mutta kaikki oppivat luovuutta ja toisten huomioon ottamista. Musiikki tarjoaa myös onnistumisen kokemuksia – yksin ja muiden kanssa yhdessä tehden. Musiikki haastaa jokaista kehittymään. Onnistumisten myötä kasvaa luottamus omaan itseensä ja omaan lähiyhteisöön.

Aikuisten tärkein tehtävä on tarjota turvallinen ja toivoa herättävä kasvuympäristö lapsille. Meillä poliitikoilla on vastuu luoda mahdollisimman hyvät edellytykset tälle vastuista suurimmalle ja arvokkaimmalle.

Taidetyölle ja taidekasvatukselle on selkeä tarve.

Taidetyölle ja taidekasvatukselle, jota lasten ja nuorten parissa tehdään, on selkeä tarve ja sen määrää on lisättävä. Tällä hallituskaudella on tarkoitus käyttää kahdeksan miljoonaa euroa taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi. Taiteen perusopetuksen lisääminen, kerhoresurssien turvaaminen ja esimerkiksi taidevälitunnit ovat myös keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Taidetoiminnan myönteinen vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, kehitykseen sekä kokemukseen taiteesta on kiistaton. Pohja paremmalle kehitykselle on sitä vahvempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea pystytään lapsille ja nuorille tarjoamaan. Tärkeintä onkin, että työ taiteen roolin lisäämiseksi osana hyvää arkea jatkuu.

Tuomo Puumala

Kuva: Jouni Harala, Studio Valo