Min farmor studerade vid Ateneum en tid före kriget och efter henne, min farfar och min pappa fanns ett konstintresse.

Jag gick mina första sju skolår i Mikaelskolan, en Steinerskola i Ekenäs och genom den lärde jag känna en stark berättar- och tvärkonstnärlig scenkonstradition och ett andligt arv som har präglat mig.

Under högstadie- och gymnasietiden sjöng jag i musikinstitutets kör och tog målningskurser på medborgarinstitutet.

I närheten fanns Västra Nylands folkhögskolas teater- och danslinje och deras scen Tryckeri Teatern i Karis, som fungerade som community theater. Föreställningarna och konstkvällarna där var en viktig inspirationskälla och jag gjorde senare också ett par föreställningar där.

Skrivandet var hela tiden viktigt för mig. Det första jag skrev när jag började skriva var faktiskt pjäser. Jag antar att det var för att dramapedagogiken var så stark i Steinerskolan där jag gick.

När jag började studera var det nordiska litteratur jag hade som huvudämne vid Helsingfors universitet och jag blev filosofie magister. Under studietiden skrev jag en del teaterkritik och arbetade ibland som vikarierande modersmålslärare.

Jag gick också ett magisterprogram vid Teaterhögskolan i Helsingfors i dramaturgi och dramatik och blev magister i teaterkonst därifrån. Under den studietiden gjorde jag praktik vid Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm och arbetade som tillfällande dramaturg vid Svenska Teatern i Helsingfors.

Efter det har jag arbetat som frilansande dramaturg, dramatiker och översättare i snart tio år. Ibland håller jag också skrivkurser eller skrivhandledning. Till största del är detta arbete finansierat med stipendiemedel.

Som finlandssvensk dramatiker har jag insett att det råder en stor traditionsbrist och en ovana att läsa, tolka och analysera dramatik. Kontakterna till svenska och finska kolleger är därför viktig och jag strävar efter att stärka den litterära statusen och kvaliteten för den svenskspråkiga dramatiken i Finland.

I mitt översättande har jag strävat efter att introducera nyskapande feministisk finsk dramatik på svenska i Finland och Sverige.

Fotograf:Jukka Salminen, Tiikerikuva