Kuulun siihen joukkoon, joka kaipaa viisaiden ihmisten keskustelua valtion roolista taiteen ja kulttuurin tukijana. Työni puolesta kuulen sitä paljonkin – mutta yleensä vain suljetuissa tiloissa.

Kun itsenäisen Suomen satavuotista taivalta juhlitaan, taiteilijat antavat merkittävän työpanoksensa juhlintaan. Tämä vuosi on siis hyvä vuosi laajentaa puhetta taiteesta ja kulttuurista suljettujen tilojen ulkopuolelle. Avata taiteellisen työn luonnetta jo ymmärtävien sisäpiiriä, ja nostaa taide- ja kulttuuripolitiikka syrjästä esiin poliitikkojen ja kansalaisten arkeen.

Kun uusia maakuntia rakennetaan, alueellista identiteettiä luovat taiteilijat. Kun sivistyskuntia luodaan, avainasemassa on taiteen ja kulttuurin tekeminen ja kokeminen. Mikä jää valtion tehtäväksi – sitä pohditaan parhaillaan useammassakin työryhmässä.

Suomessa valtiolla ja kunnilla on pitkät perinteet tukea taiteen olemassaoloa ja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Perinteiden takana ovat arvovalinnat ja poliittiset päätökset.

Julkiselle tuelle ei näyttäisi olevan legitimiteettiongelmaa kansalaisten keskuudessa.

Itsenäisen 50-vuotiaan Suomen lahja taiteilijoille oli päätös perustaa taidetoimikuntalaitos eli nykyisen Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat. Toimikunnat päättävät, ketkä ammattitaiteilijoistamme työskentelevät lakisääteisen valtion taiteilija-apurahan turvin. Vuositasolla heitä on vajaa kuusisataa, noin kuusi prosenttia ammattikunnasta. Mikä olisi 100-vuotiaan Suomen lahja taiteen tekijöille?

Julkiselle tuelle ei näyttäisi olevan legitimiteettiongelmaa kansalaisten keskuudessa.

Kyselyt osoittavat, että suomalaisten enemmistö antaa tukensa taiteen ja kulttuurin julkiselle tuelle. Suomalaiset arvostavat taide- ja kulttuuripalveluja, eritoten kirjastopalveluja.

Mutta politiikka on aina valintoja, ja politiikan temmellyksissä taide ja kulttuuri jäävät helposti jalkoihin. Taide- ja kulttuuripolitiikka lepää vain muutamien asiaan vihkiytyneiden poliitikkojen, kansalaisten ja taiteilijoiden harteilla. Politiikkasektoreiden arvostuskisassa se jää usein hännille tai alisteiseksi muille sektoreille.

Taiken lahja 100-vuotiaalle Suomelle on 100 puheenvuoroa taiteesta -blogi, yksi lisäareena erilaisille näkökulmille. Jotta me kaikki muistaisimme, miten taide ja kulttuuri rikastuttavat jokapäiväistä elämäämme. Ja miksi taiteen ja kulttuurin julkista tukea pitää puolustaa – ettei se tule tallotuksi talouden ja politiikan ristipaineissa.

Avoimessa yhteiskunnassa myös taide- ja kulttuuripoliittisen keskustelun tulisi kuulua kaikille.

Minna Sirnö

Kuva: Antti Luostarinen / Viestintätoimisto Drum