Kunnat ovat muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä tulevaisuudessa maakunnan vastuulle kuntien tehtävät ja kulurakenne muuttuvat.

Kuntien budjeteista leijonan osan on haukannut sote. Kulttuurin osuus kuntien budjetista on ollut pieni. Silti kulttuurista on usein leikattu säästöjä etsittäessä.

Tulevaisuudessa kulttuurin osuus kunnan budjetista kasvaa ainakin suhteellisesti. Miten tämä näkyy kulttuurin arvostuksessa? Kasvaako myös kulttuurin painoarvo ja merkitys?

Kuntien tulee panostaa tekijöihin ja huolehtia kulttuurilaitoksistaan.

Kunnan rooli muuttuu sairauksien ja ongelmien hoitajasta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjäksi. Tiedämme, että kulttuuri lisää hyvinvointia.

Kulttuuritoimintaan osallistuminen ja taiteen tekeminen vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä lisäävät luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta. Taiteen on myös todettu tekevän ihmiset luovemmiksi, iloisemmiksi ja aktiivisemmiksi. Taidenäyttelykäynnin on todettu laskevan stressitasoa. Musiikki aktivoi aivotoimintaa.

Kulttuurin hyvinvointia luovaa vaikutusta hyödynnetäänkin monenlaisissa osallistavissa ja yhteisöllisissä taidehankkeissa varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön.

Kulttuuria ja taidetta ei pidä kuitenkaan kanavoida pelkästään hyvinvointihankkeiksi. On jätettävä tilaa taiteilijoiden omista lähtökohdista syntyvälle tekemiselle. Ja katsojien omille tunnekokemuksille.

Kulttuuri edistää ihmisten hyvinvointia, lisää kunnan elinvoimaa ja viihtyvyyttä sekä rakentaa paikallisidentiteettiä.

Kulttuuri ei synny itsestään. Taiteen ammattilaiset eivät tule toimeen pelkällä kiitoksella eikä kasvava arvostus auta, jos työllään ei elä. Kuntien tulee panostaa tekijöihin ja huolehtia kulttuurilaitoksistaan. Tarvitaan avustuksia ja edullisia työtiloja. Orkesterit ja teatterit tarvitsevat tukea. Museot vaativat ammattitaitoisen henkilökunnan ja kokoelmia on voitava kartuttaa ja konservoida.

Kulttuuri ei ole jotakin ekstraa, johon voidaan panostaa hyvinä aikoina ja josta tinkiä tiukkoina aikoina. Kulttuuri edistää ihmisten hyvinvointia, lisää kunnan elinvoimaa ja viihtyvyyttä sekä rakentaa paikallisidentiteettiä. Kaikki asioita, jotka ovat aivan keskeisiä kunnan pärjäämisen kannalta niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Jos kunta haluaa menestyä, sen kannattaa satsata kulttuuriin nykyistä enemmän. Ne kunnat, jotka ymmärtävät sen tehdä, tulevat jatkossa pärjäämään.

Krista Mikkonen