Oulun kaupunki teki 1980-90 lukujen taitteessa merkittävää kulttuuripolitiikkaa perustaessaan kulttuuritalo Valveen. Valve on malliesimerkki siitä, miten kulttuuritalo voi toimia taiteilijoille ja vapaan kentän kulttuuritoimijoille merkittävänä resurssina – eikä vain toimitilana ja yhteistyökumppanina vaan myös kohtaamispaikkana ja henkisenä tilana.

Valve on yksi kaupungin ylläpitämistä kulttuurilaitoksista, monipuolinen kulttuuritoiminnan estradi, työtila ja olohuone kaupungin keskustassa. Talo edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä sekä ylläpitää toimitiloja tapahtuminen, tilaisuuksien ja harrastustoiminnan järjestäjille. Valve toteuttaa omaa toimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin, taiteilijoiden ja taidekasvattajien ja tapahtumien tuottajien kanssa.

Valve on enemmän
kuin seinänsä.

Valveen tiloja käyttävät erityisesti tanssin, sirkuksen, teatterin, elokuvan, valokuvan, sarjakuvan ja lastenkulttuurin toimijat. Kulttuuritalo tarjoaa kotipesän myös useille festivaaleille ja tapahtumajärjestäjille. Valve on enemmän kuin seinänsä, se on ennen kaikkea verkostoitumispaikka, jonka suojissa syntyy vaivatta monitaiteellisia yhteistyöprojekteja. Valve tarjoaa erinomaiset puitteet yleisön ja taiteen kohtaamiselle.

Erityisen ansiokasta Valveen toiminnassa on se, että sen vuokrahinnat ovat taiteilijoille kohtuulliset ja että kulttuuritalo toimii yhteistyökumppanina useille vapaan kentän toimijoille. Hinnoittelu tekee talosta saavutettavamman useammalle ja mahdollistaa esimerkiksi pidemmät näyttämön vuokrausajat. Näin ollen teoksia voidaan harjoitella riittävästi esitystilassa ja myös esittää pidempään.

Kun lisäksi Valvesalissa on hyvä tekninen varustelutaso ja ammattitaitoinen henkilökunta, kannustaa se hakemaan teostoteutuksissa kunnianhimoisia ratkaisuja. Tällä kaikella on suora vaikutus taiteen laatuun.

Johtamistavasta puuttuu
kaikenlainen virkamiesmäisyys.

Kun Valveen johtamistavasta puuttuu kaikenlainen virkamiesmäisyys ja koko henkilökunnalla on taiteilijakuntaa palveleva asenne, se antaa henkistä tukea ja tilaa taiteen luomiseen. Valveen kaltaisia kulttuuritaloja ja toimintamalleja soisi näkevän laajemminkin Suomessa.

Nyt kun Tanssin talon rakennus on Helsingissä alkamassa ja sen toimintakonseptia parasta aikaa luodaan, toivon että sille osoitetaan kaupungin, valtion ja yksityistenkin rahoittajien taholta riittävää tukea, jotta se voi virittää toimintamallinsa taiteilijakuntaa ja taidetta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevaksi. Voittaja on loppupeleissä suuri yleisö, joka saa entistä laadukkaampia kulttuuripalveluja.

Kuva: Janne-Pekka Manninen