Useimmat taitavat tietää, että kulttuuri ja taide on tärkeää. Kirjasto on yksi suomalaisten lempi-instituutioista. Kun mietitään mikä tönö sopii kansakunnan arvokkaimmalle paikalle eduskunnan eteen, ei mikä tahansa kauppakeskus tai areena tule kysymykseen, vaan vain taidelaitokset, Musiikkitalo, Oodi ja Kiasma, ovat paraatipaikalle riittävän hienoja.

Valitettavasti tämä arvostus ei kanavoidu kulttuurin ja taiteen rahoitukseen – puhumattakaan siitä, miten moni tärkeä taideteko jää kokonaan rahoitusta vaille tai niin pienille touhutonneille, että taiteilija ei voi itseään työllään elättää. Päättäjät kyllä tietävät, että taiteilijoiden toimeentulo on heikkoa, mutta ilmeisesti ajatellaan sen kuuluvan asiaan.

Mitä kaikkea saisimme enemmän,
jos kulttuuriin ja taiteeseen panostettaisiin?

On tärkeää pystyä osoittamaan, miksi kulttuuria ja taidetta on rahoitettava: mitä kaikkea saisimme tähän maahan enemmän, jos kulttuuriin ja taiteeseen panostettaisiin. Miten upeita ja menestyksekkäitä taiteilijapolkuja saisimme, jos rakenteet olisivat iskussa. Miten tärkeää taide on koko luovalle taloudelle.

Moni kulttuuri- ja taidealan toimija taideneuvostosta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepoliittisen osastoon on nimennyt tavoitteekseen taiteen ja kulttuurin osuuden kasvattamisen prosenttiin valtion koko budjetista. Tämä 110 miljoonaa olisi kulttuurille ja taiteelle todella merkittävä summa. Myös KULTA yhtyy tähän tavoitteeseen.

Olen aloittanut lokakuussa uuden Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteerinä. Tavoitteenamme on nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja parantaa kulttuurin ja taiteen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Keskusjärjestöä on tarvittu tehostamaan edunvalvontaa: että osaisimme puhua yhteisellä voimakkaalla äänellä. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki ammattimaiset tuki- ja tuottajaorganisaatiot, jotka haluavat edistää koko kulttuuri- ja taidekentän etua valtakunnallisesti. Kulttuuripoliittista keskustelua ja yhteistyötä tehdään kuitenkin yhdessä.

Kulttuuripoliittista keskustelua
ja yhteistyötä tehdään yhdessä

KULTA kutsuu mukaan kulttuuripoliittiseen keskusteluun yhteisistä tavoitteista niin tekijät kuin yleisönkin. Taiteella ja kulttuurilla on valtava yleisö, jota osaamme liikuttaa. Taidetta myös harrastetaan intohimoisesti. He kaikki voivat olla puolellamme, kun parannetaan kulttuurin ja taiteen asemaa.

Taide ja kulttuuri kilpailee rahoituksesta kaikkien muiden asioiden kanssa hävittäjähankinnoista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Moni muukin perustelee tuottavansa hyvinvointia ja työllisyyttä. Siksi meidän on osoitettava, mitä yhteiskunnallista hyvää lisärahalla saataisiin. KULTA ei ole se pulju, jossa päätetään mikä taiteenala ansaitsee enemmän rahaa kuin jokin toinen. Mutta koko kulttuuri- ja taidekenttä voi omilla esimerkeillään näyttää, millaiseen toimintaan paremmalla rahoituksella pystyttäisiin. Uskon, että neljän vuoden päästä yhä useampi päättäjä on valmis sanomaan, että kulttuuri on tärkeämpää.