Nykyisinä hektisinä aikoina taiteella on entistä suurempi merkitys: se avaa silmiä, virkistää ja rauhoittaa. Lisäksi se tukee yhteisöllisyyttä.

Taide kasvattaa yksilöllisyyttä ja auttaa meitä ymmärtämään eri kulttuureja. Taiteella on ollut merkittävä rooli kansojen yhtenäisyyden luomisessa ja henkisen kasvun vahvistamisessa.

Kulttuurialalla tehdään työtä
tulevaisuuden hyväksi.

Kulttuuri on henkinen voimavaramme ja sen varaan on hyvä rakentaa yhteiskuntaa. Kulttuurialalla tehdään arvokasta työtä ainutlaatuisen kulttuuriperinteemme puolesta sitä samalla koko ajan uudistaen. Kulttuurityöntekijöillä on tukenaan laaja vapaaehtoisten joukko, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan.

Ministeriaikanani saimme aikaan Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman, joka sitten jalkautettiin kentälle tiukkojen, valtiovarainministeriön kanssa käytyjen rahaneuvotteluiden jälkeen.

Saimme myös perustettua eri puolille Suomea lastenkulttuurikeskuksia, jotka toimivat edelleen.

Kulttuurialalla tehdään työtä tulevaisuuden hyväksi.

Kaarina Dromberg