In English

Taiteen tekijät ja tutkijat matkustavat enemmän kuin koskaan. Suomalaisille tekijöille maailma on avoin: kaikkialle pääsee, kaikki ovet avautuvat. Meille itsestään selvä kansainvälisyys on etuoikeus: suomalainen passi takaa riippumattoman sisäänpääsyn ja parhaassa tapauksessa kannustava apurahajärjestelmä taloudellisen tuen tutkimusmatkoille.

Kansainvälisesti tarkasteltuna liikkuvuus maailmalla ei jakaannu tasaisesti. Euroopan sisäisäisesti kyllä liikutaan, samoin esimerkiksi Euroopasta Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan. Kipukohtana on Afrikka ja sieltä erityisesti Aasiaan ulottuva Lähi-itä. Poliittinen todellisuus heijastuu kulttuurin liikkuvuuteen.

Taiteilijaresidenssit ovat nykytaiteen kriittisessä ytimessä.

Taiteilijaresidenssi on kokonaisuus, jossa vierailevalle taiteilijalle tai tutkijalle tarjotaan aikaa, tilaa ja rauhaa työhönsä. Maailmanlaajuista kulttuurin liikkuvuutta ajatellen taitelijaresidenssit ovat nykytaiteen kriittisessä ytimessä: ne mahdollistavat työhön uppoutumisen, oppimisen ja kehittämisen, kyseenalaistamisen. Residensseissä syntyy uutta. Kenties jotain täysin yllättävää, suunnittelematonta. Tuo ennalta-arvaamattoman mahdollisuus on yksi kestävän residenssiohjelman innostavimmista piirteistä.

Miten rakentaa onnistunut residenssiohjelma? Kansainvälisessä residenssien kattojärjestö Res Artisissa yritimme määritellä residensseille kriteeristöä. Työtä tekivät osaajat Meksikosta, Australiasta, USA:sta, Englannista, Puolasta, Intiasta, Japanista ja Suomesta. Jokaisella oli oma näkemyksensä onnistuneesta ohjelmasta.

Keskeisintä residenssissä
on kohtaaminen.

Päädyimme siihen tulokseen, että keskeisintä residenssissä on kohtaaminen: Encounter the world in residencies. Ohjelman tulee mahdollistaa uppouttava (immersiivinen) kohtaaminen. Yhteys paikallisuuteen on keskeistä: residenssillä tulee olla syy olla juuri kyseisessä paikassa. Ammattitaiteen ja paikalliskulttuurin arvostus, tarvittava läsnäolo ja tuki, selkeä ohjelma ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. (Listaan kokonaisuudessaan voi tutustua Res Artisin nettisivuilla resartis.org.) Kriteeristö siis määritellään arvojen ja tahtotilojen kautta, mikä sopii residenssikentän perusolemukseen: jokainen residenssi on pala paikallisuuttaan.

Maailman residenssien kenttä tapaa Rovaniemellä 18.–20.6. Ensimmäistä kertaa arktisella alueella järjestettävä Res Artisin tapaaminen on myös säätiön 25-vuotisjuhlakonferenssi. Suomalaisena on upeaa näyttää maailmalle, miten pohjoinen on taiteen keskiössä. Aito kohtaaminen on korvaamaton.

Teemalla kestävyys järjestetty konferenssi ottaa rohkeasti kantaa residenssien paikalliseen, kulttuuriseen, monitieteiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Oma kokemukseni on, että kaikkein kestävimpiä ovat ratkaisut, jotka on tehty yhdessä. Ne kantavat pitkälle. Niitä ei tarvitse uudistaa kahden vuoden päästä. Ne ovat kiinni pysyvissä arvoissa.

Nähdään Rovaniemellä!

Res Artis Meeting Rovaniemi 18.–20.6.2018

Res Artis on maailmanlaajuinen taiteilijaresidenssien verkosto, jonka jäsenistöön kuuluu noin 700 organisaatiota yli 70 maasta ympäri maailman. Taiteen edistämiskeskus tuki Leenan hallituspaikan käynnistystä Res Artisissa.


Sustainable encounters are at the heart of mobility in the arts

Artists and arts researchers are travelling more than ever before. The world really does open its doors to Finns, who can travel anywhere they like as a result. Although this international access seems self-evident to us Finns, it is actually a privilege; holders of Finnish passports are guaranteed unrestricted access, and an effective system of grants even provides financial support for research trips abroad.

From an international perspective, mobility is not spread evenly around the world. There is free movement within Europe, of course, and travel from Europe to Asia and North America is routine. Africa is still an exception, however, as is the Middle East. Political realities have an impact on cultural mobility.

Artist residences
are at the critical core
of contemporary art.

Artist residencies offer visiting artists and researchers the space, time and peace they need to do their work. In terms of cultural mobility globally, artist residences are at the critical core of contemporary art; they enable artists to immerse themselves in their work, to learn and develop, and to question. Artist residencies help create something new – perhaps something completely surprising and unplanned. This unpredictability is one of the most inspiring traits of a sustainable residence programme.

How can successful residence programmes be created? At Res Artis, an umbrella organisation for international artist residencies, we invited experts from Mexico, Australia, the USA, Great Britain, Poland, India, Japan and Finland to help us define the criteria for residencies. All of the experts had their own opinion about what makes for a successful programme.

The opportunity to encounter the world is the most important aspect of residencies.

We came to the conclusion that the most important criteria is the opportunity to Encounter the world in residencies. A residence programme should enable immersive encounters. A local connection is also important; a residence should have a reason for being in its specific location. Other important criteria include respect for professional art and local culture, the required presence and support of staff, a clear programme and transparency. (The complete list of criteria can be found on the Res Artis website: resartis.org.) In other words, the criteria define through values and statements of intent what constitutes the essence of artist residencies: each residence must be part of its locality.

Artist residencies from around the world will meet in Rovaniemi on 18–20 June. The first Res Artis meeting ever to be held in the Arctic region will also mark the foundation’s 25th anniversary. As a Finnish representative, I am proud to show the world how the North is very much at the centre of art. Genuine encounters are invaluable.

The theme of the meeting, sustainability, encourages participants to explore the local, cultural, multidisciplinary and economic sustainability of artist residencies. Based on my own experience, I believe that the most sustainable solutions are those that are made together. They are the most far-reaching. They do not have to be updated every couple of years. They are based on permanent values.

I look forward to seeing you in Rovaniemi!

Res Artis Meeting Rovaniemi 18–20 June 2018

Res Artis is a global network of artist residencies whose members include approximately 700 centres, organisations and individuals in over 70 countries around the world. The Arts Promotion Centre Finland sponsored the appointment of Leena Vuotovesi to the Board of Directors of Res Artis.