Erilaiset liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat jo kaikille tuttuja. Me hitaiksi hämäläisiksi joskus moititut pirkanmaalaiset näytimme ketteryytemme esittelemällä ensimmäisenä Suomessa kulttuurihyvinvointisuosituksen. Kesällä 2017 julkaistussa Pirkanmaan alueellisessa kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa suositetaan, että jokainen osallistuisi taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuuttia viikossa. Se tarkoittaa yhtä prosenttia viikon ajasta, vain 15 minuuttia päivässä.

100 minuuttia kulttuurihyvinvointia viikossa voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta tekijänä taide- ja kulttuuritoimintaan. Miten suositus toteutuu sinun ja läheistesi kohdalla? Kannustan pohtimaan myös, miten sinä työsi kautta voit edistää suosituksen toteutumista. Osallistuminen ei ole sidoksissa ammattialaan.

Kulttuurihyvinvointisuositus
sote- ja alueuudistuksen
rakenteisiin.

Jos minulla olisi valta päättää, kulttuurihyvinvointisuositus kirjoitettaisiin sote- ja alueuudistuksen rakenteisiin. Taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on runsaasti tutkimustietoa. Kulttuuristen oikeuksien mahdollistaminen kaikille kuntalaisille on tulevan maakunnan tehtävä, se on kuntien eri toimialojen tehtävä ja se on järjestöjen sekä kulttuurin ja taiteen ammattilaisten tehtävä.

Jos kulttuurihyvinvointisuositus olisi kirjattu eri toimijoiden strategioihin, se sitouttaisi toimijat ja toimeenpanoon myös löytyisi resurssit. Vuodessa olisi käytettävissä tietty prosentti- tai euromäärä kulttuurihyvinvointisuosituksen toimeenpanoon.

Pirkanmaalla pilotoidaan
suositusta.

Pirkanmaalla järjestetään marraskuussa kolmatta kertaa alueellinen terveyden edistämisen viikko. Tuolloin alueen kunnissa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rakennuksissa on esillä yhteisesti sovittu teema. Tämän vuoden teemat ovat kulttuurihyvinvointisuositus ja Vesote-hanke. Kunnat ja erikoissairaanhoito on haastettu pilotoimaan suositusta.

Viikon sisältöä on ideoitu kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden ja erikoissairaanhoidon kesken. Molemmissa on löytynyt paljon ideoita siihen, miten suositusta voisi toteuttaa erilaisissa arjen ympäristöissä. Kulttuuri ja taide voivat suosituksen myötä luoda iloa ja elämänsisältöä niin asukkaille, potilaille kuin henkilöstölle.

Asiaan myönteisesti suhtautuva asenne on uusien ideoiden toteuttamisen kannalta tärkeämpi kuin raha. Mahdollistetaan kukin osaltamme kulttuurihyvinvointisuosituksen toteutuminen. Mielikuvitus lentoon!

Maarit Varjonen-Toivonen