100 puheenvuoroa taiteesta on kirjoitusten ja lyhyiden videoitujen puheenvuorojen sarja, jossa taiteen ja kulttuurin asiantuntijat nostavat esille tekijöitä ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat 100-vuotiaassa Suomessa: Olisiko Suomea ilman taidetta? Miksi valtion tukea taiteelle tarvitaan? Miten taiteilijoiden työ vaikuttaa yhteiskuntaan? Mitä uusia avauksia taiteessa ja kulttuurissa tehdään? Blogissa julkaistaan 100 artikkelia Suomi100- ja Taidetoimikunnat 50 v -juhlavuosien aikana. Blogin tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuuripoliittista keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa.

Haluatko kirjoittaa blogiin?

Onko mielessäsi aihe, josta haluaisit kirjoittaa tai josta haluaisit lukea? Ehdota aihetta ja kirjoittajaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 100puheenvuoroataiteesta@taike.fi.

Taiken Viestintä ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tarkennetun näkökulman ja julkaisuaikataulun. Kirjoitusten pituus on 2 400 merkkiä, ja kirjoitukseen liitetään kirjoittajan kasvokuva.

Ylläpito

Blogia ylläpitää Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja se on osa Taiken #taideliikuttaa ja Taidetoimikunnat 50 v -teemavuosia. Taiken Viestintä vastaa kirjoitusten editoinnista, julkaisusta ja julkaisuaikataulusta.

Kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan omalla nimellä ja kuvalla, ja kirjoitusta on kenellä tahansa mahdollisuus kommentoida. Ylläpito tarkastaa kommentit aina ennen julkaisua. Taiteen edistämiskeskus voi jättää kommentin julkaisematta, jos se on lakien tai hyvän tavan vastainen.

Puheenvuoroissa esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat kirjoittajien omia, ne eivät edusta Taiteen edistämiskeskuksen virallista kantaa.

Tekijänoikeudet

Kirjoittaja tai videopuheenvuoron tekijä omistaa tekijänoikeudet 100 puheenvuoroa taiteesta -blogissa julkaistuun varsinaiseen sisältöön.

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Blogin sisältöjä ei saa ilman tekijän lupaa kokonaan tai osittain kopioida, levittää, julkaista tai muuten saattaa yleisön saataviin.

Kirjoituksiin ja videopuheenvuoroihin viitattaessa ja linkitettäessä on mainittava tekijä ja lähde.

Yhteydenotot ja palaute: 100puheenvuoroataiteesta@taike.fi

100 kommentarer om konst är en serie av texter och korta videoinlägg där experter på konst och kultur lyfter fram aktörer och fenomen verksamma i det 100-åriga Finland: Skulle Finland finnas utan konst? Varför behövs statsstöd för konst? Hur påverkar konstnärernas arbete samhället? Vilka nya initiativ tas det inom konst och kultur? I bloggen publiceras 100 artiklar under Finland100 och Konstkommisionerna 50 år -jubileumsåren. Bloggens syfte är att öka den konst- och kulturpolitiska debatten i det finska samhället.

Publicering

Bloggen administreras av Centret för konstfrämjande (Taike) och den är en del av Taikes temaår #taideliikuttaa och Konstkommissionerna 50 år.

Texterna publiceras under skribentens eget namn och vem som helst kan kommentera dem i bloggen. Kommentarerna granskas alltid före publicering. Centret för konstfrämjande kan låta bli att publicera en kommentarer om den strider mot lagar eller god sed.

Åsikterna och attityderna som framförs i inläggen är skribenternas egna och representerar inte Centret för konstfrämjandes officiella synpunkt.

Upphovsrätt

Skribenten eller producenten av videoinlägg äger upphovsrätten till det egentliga innehållet som publiceras i bloggen 100 kommentarer om konst.

Tjänsten är upphovsrättsskyddad enligt upphovsrättslagarna som gäller i Finland. Bloggens innehåll får inte utan upphovsmannens tillstånd helt eller delvis kopieras, spridas, publiceras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten.

I hänvisningar och länkar till texterna eller videoinläggen måste upphovsmannen och källan anges.

Kontakt och feedback: 100puheenvuoroataiteesta@taike.fi