Varsinaissuomalainen Laitila ei profiloidu kuvataiteella. 8600 asukkaan pikkukaupungiksi sen kulttuurielämä on kuitenkin laajaa ja monipuolista. Kaupungin organisaatiossa kulttuuriasioita hoitaa yksi kokopäiväinen henkilö.

Laitila on 2010-luvulla hankkinut kahteen uudiskohteeseen taideteoksia prosenttiperiaatteella: Kappelimäen kouluun Kati Immosen seinämaalauksen Metsän sylissä ja Maritta Nurmilta kaksi maalausta sekä Apilaniityn päiväkodin pihalle Ann Sundholmin ja Oona Tikkaojan veistoksen Apilaniitty. Vuonna 1952 valmistuneessa Kappelimäen koulun vanhassa osassa on Eino Kaurian seinämaalaus, joka on hankittu rakentamisen yhteydessä.

Yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa
Laitilassa on vain hyviä kokemuksia.

Laitilan kaupunki on 2000-luvulla rakentanut muutakin kuin koulun ja päiväkodin. Miksi muihin kohteisiin ei ole hankittu prosenttitaidetta, vaikka julkisen taiteen arvo on yleisesti ymmärretty? Prosenttitaidehankkeen käynnistäminen ei suju aivan niin helposti, että joku vaan ohimennen lukee asiasta saadun ohjeistuksen ja soittaa pari puhelua.

Hankkeessa on oltava koordinaattorina tehtävään riittävästi perehtynyt vastuuhenkilö, joka pitää yhteyttä moniin eri tahoihin ja vie asiaa eteenpäin. Toisaalta myös aktiivisen taiteilijan kannalta kunnassa on hyvä olla joku selkeä taho, johon kiinnostuneet voivat olla yhteydessä. Taidemuseokaupungeissa tämä ei liene ongelma. Yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa Laitilassa on vain hyviä kokemuksia.

Laitilassa oltiin 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen osa-aikaisen kulttuurisihteerin varassa. Taidehankinta on useamman kuukauden mittainen prosessi, joka vaatii asiaan paneutumista, sille on löydyttävä aikaa muiden työtehtävien rinnalta. Tätä aikaa ei ole aina löytynyt kokopäiväiseltä työntekijältäkään.

Prosenttitaidehankintaa koordinoiva henkilö toimii välittäjänä kunnan päättäjien, keskusjohdon, teknisen toimen, taidetta saavan tilan käyttäjien ja taidekentän välillä. Hankintaa suunnittelevan kunnan kannalta on tärkeää, että maakunnan tasolta löytyy asiantuntijataho, josta saa käytännön ohjeita, keskustelukumppanin ja ennen kaikkea tietoa taiteilijoista; myös Suomen Taiteilijaseuralla on oma tärkeä roolinsa.

Taiteesta on saatu julkisuuteen
paljon kaivattua
myönteistä kerrottavaa kaupungista.

Laitilan kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten suhtautuminen kulttuuritoimen aloitteisiin on ollut koko ajan myönteistä. Niinpä prosenttiperiaate on tuttu asioista päättäville, vaikkakaan siitä ei ole tehty kaiken kattavaa periaatepäätöstä. Sellaisen soveltaminen jokaiseen rakennus- ja korjaushankkeeseen ei ohuessa organisaatiossa olisi realistista.

Kappelimäen koulussa ja Apilaniityn päiväkodissa – päiväkoti sai nimensä taideteoksesta – on oltu tyytyväisiä näihin kohteisiin hankitusta taiteesta. Tilojen käyttäjät on tärkeätä pitää mukana koko hankintaprosessin ajan. Taiteen hankinnasta on saatu julkisuuteen myös paljon kaivattua myönteistä kerrottavaa kaupungista.