”On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia”, sanoi Frederick Douglass jo 1800-luvulla. Tämän päivän satsaus säästää huomisen menoissa. Tässä piilee myös taiteen ja kulttuurin voima. Taiteella, kulttuurilla ja muilla harrastuksilla saattaa olla arvoa, jota emme pysty edes mittaamaan. Kaikelle ei voi määrittää hintaa.

Harrastusten kustannukset voivat olla monessa lapsiperheessä suuri taakka. Harrastustoiminta kodin ulkopuolella tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. Tämä mahdollisuus on annettava kaikille lapsille. Jokaiselle lapselle on turvattava vähintään yksi harrastus.

Yhteiskunnan taattava kaikille lapsille mahdollisuus harrastaa.

SDP on esittänyt kunnille ja järjestöille harrastuslupausta. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan on taattava kaikille suomalaisille lapsille mahdollisuus harrastaa. Järjestöille, urheiluseuroille, kouluille ja kunnille laitettaisiin haettavaksi määräraha, jolla tarjotaan vapaapaikkoja harrastuksiin sekä välineitä ja soittimia perheille, joilla muuten ei olisi niihin varaa.

Olemme myös koulutuspoliittisessa ohjelmassamme esittäneet joustavan koulupäivän mallia. Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen. Tällä olisi suuri merkitys kouluviihtyvyyden paranemiseen. Tarvitsemme enemmän lasten ja nuorten omien toiveiden ja näkemysten kuulemista oppilaitosten arjessa.

Harrastustoiminta koulupäivän yhteyteen.

SDP:n mielestä koulupäivän rakennetta tulee uudistaa siirtymällä joustavaan koulupäivään. Joustavassa koulupäivässä koulupäivään sisällytettäisiin maksutonta kerhotoimintaa, jonka järjestämiseen osallistuisivat koulun henkilöstön lisäksi esimerkiksi taide- ja kulttuuritoimijat sekä liikunta- ja nuorisojärjestöt. Harrastustoiminnassa hyödynnettäisiin koulun tiloja ja välineitä.

Joustava koulupäivä tasa-arvoistaisi lasten harrastusmahdollisuuksia, kun toimintaa tuotaisiin koulupäivän yhteyteen. Näin entistä useammalla lapsella olisi mahdollisuus harrastaa yhdessä muiden lasten kanssa. Joustava koulupäivä mahdollistaisi myös sen, että perheille jäisi enemmän aikaa yhdessäoloon, kun harrastustoiminta kytkeytyisi koulupäivän yhteyteen.

Antti Lindtman