Elokuvatuotannot työllistävät av-alan ammattilaisten lisäksi myös monia muita luovien alojen ammattilaisia. Tuotannot tuovat mukanaan alueelle näkyvyyttä ja vetovoimaa. Parhaassa tapauksessa tuotannon aikaisen taloudellisen hyödyn lisäksi alueelle syntyy uusia tuotteita ja palveluita esimerkiksi elokuvamatkailun kautta.

Suomessa toimii seitsemän alueellista elokuvakomissiota, joiden tehtävä on markkinoida omaa alueettaan kansainvälisille ja kotimaisille av-tuotannoille: Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen, Lapin, Itä-Suomen, Kaakon ja Ahvenanmaan elokuvakomissio sekä Film Tampere.

Turun saaristoa markkinoidaan
tuotantokannustimen avulla.

Turku Science Park Oy:n yhteydessä toimiva Länsi-Suomen elokuvakomissio markkinoi Turun saaristoa kuvauspaikaksi kansainvälisille tuotannoille vuoden 2017 alusta lanseeratun tuotantokannustimen avulla: Tuotantoyhtiö saa maksuhyvitystä kaikista Suomen alueella maksetuista palkoista ja palveluostoista. Maksimituki on 25 % Suomessa syntyneistä kustannuksista.

Suomen kilpailuetuja muihin maihin verrattuna ovat monipuoliset kuvauspaikat, toimiva infrastruktuuri ja korkeatasoinen osaaminen. Lisäkannustimena toimivat maksuhyvitysjärjestelmän nopeus ja hakemisen helppous.

Turussa uskotaan, että Länsi-Suomen elokuvakomission markkinointiponnistelujen ja tuotantokannustimen avulla Turun saaristoon saadaan lähivuosina mittava kansainvälinen tuotanto. Siinä samalla tulisi saariston tunnettuusasiakin hoidettua.

Elokuvatuotannot tarjoavat työtilaisuuksia
erityisesti sesonkialoille.

Elokuvien tuottaminen edellyttää lähes poikkeuksetta kulttuurialan ammattilaisten lisäksi monien muiden palveluiden käyttöä: ääni- ja kuvauskalustoa, digitaalisen kuvan ja äänen käsittelyä, rakennus- ja sisustustöitä, maskeeraajia ja kampaajia, vaatetus- ja ompelutöitä, logistiikkaa ja kuljetuksia sekä ravintola- ja majoituspalveluita.

Tuotantokannustimen avulla tarjoutuu uusia työtilaisuuksia erityisesti sellaisille aloille ja alueille, joilla työt ovat sesonkiluonteisia tai työtä on muutoin vähän tarjolla. Turussa elokuvatuotannot innostivat Länsi-Suomen elokuvakomission ja Turun kaupungin perustamaan Puvustamon, joka tarjoaa elokuvapuvustusten suunnittelua ja valmistusta Turussa.

Tuotantokannustinjärjestelmää hallinnoi Business Finland, ja sen rahoitus tulee puoliksi työ- ja elinkeino- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöiltä. Turussa toivotaan tuotantokannustimelle lisärahoitusta, sillä kannustin on mahdollistanut turkulaisille lisää töitä, taloudellista hyötyä ja alueelle sijoittuneita uusia yrityksiä.

Tietoa tuotantokannustimesta
Länsi-Suomen elokuvakomissio