Lagen om allmänna bibliotek trädde i kraft januari 2017. Den färska lagen har som ett syfte att med stöd av gemenskap, pluralism och kulturell mångfald befrämja bland annat befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, mångsidig läskunnighet och användningen av information samt ett aktiv medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. För mig är det självklart att den här typens verksamhet ska utgå ifrån likabehandlingsprincipen. Därför är det betryggande att i bibliotekslagens 12 § står att användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning är avgiftsfria.

Till biblioteken samhälleligt viktiga roll hör centralt att tjänsterna erbjuds nära dig.

Kuntavaalien yhteydessä kirjastopalvelujen maksullisuus on valitettavasti jälleen noussut esiin muun muassa vaalikonekysymyksissä. Maksuista keskusteltaessa on kuitenkin tärkeää muistaa se, että maksujen käyttöönotto vaikeuttaisi huomattavasti kirjastolaissa asetettujen tavoitteiden täyttämistä asettamalla ihmiset eriarvoiseen asemaan. Lisäksi tänä populismin, desinformaation ja nettihuhujen kulta-aikana on ymmärrettävä se tärkeä yhteiskuntaa kehittävä rooli, joka kirjastoilla on oikeaksi tarkastetun tiedon sekä syvällisemmän, vivahteikkaamman ja tasapainoisen yhteiskunnallisen ymmärryksen välittämisessä.

Men diskussionen om införande av biblioteksavgifter är inte de enda orosmoment som finns för biblioteksverksamheten. Det finns nämligen gott om med kommuner som kämpar med dåliga ekonomiska utsikter. I dessa kommuner höjs ofta röster som förespråkar att biblioteken ska stänga sina dörrar. Men till biblioteken samhälleligt viktiga roll hör centralt att tjänsterna erbjuds nära dig.

Turun pääkirjasto on hyvä esimerkki siitä, kuinka kirjastotoiminta voi vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ilman, että toiminnasta on perittävä erillisiä vuosimaksuja.

Maakuntauudistuksen seurauksena kirjastojen rooli tuleekin kasvamaan kunnissa huomattavasti. Tämän lisäksi kirjastot tekevät jatkuvasti työtä kehittääkseen omaa toimintaansa kulkien samaa matkaa yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Turun pääkirjasto, jossa perinteisen lainaustoiminnan lisäksi järjestetään monella eri kielellä monipuolista kulttuuritoimintaa, pienimuotoisia konsertteja, seminaareja, näyttelyjä ja pelihetkiä. Turun pääkirjasto onkin yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka kirjastotoiminta voi vastata muuttuvan toimintaympäristön ja kustannuspaineiden alati asettamiin haasteisiin ilman, että toiminnasta on perittävä erillisiä vuosimaksuja.

Stefan Wallin