Tietoa Siskotuulikki Toijonen

Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja ja kriitikko ja valtion kirjallisuustoimikunnan jäsen.
Artikkelit käyttäjältä

Viisautta vertaisarviointiin

Post Views: 447 Filosofi Michel Foucaltin (1926-1984) mukaan taide ja laki sallivat kuvitella tekoja, joita ei saisi tehdä tai joita ei odoteta tapahtuvan. Molemmat muotoilevat asioita kuvittelemalla ne etukäteen tapahtuvina, odottamattomina ja yllättävinä tapauksina. Laki kuvittelee negatiiviset, taide myönteiset odotukset, jotka ylittävät arkitodellisuuden. Tässä katsannossa taidetoimikuntien rooli on mielenkiintoisen kaksijakoinen. Taiteen edistämiskeskuksesta 2012 annetussa laissa […]