Tietoa Matti Selin

Kirjoittaja työskentelee Taiken läänintaiteilijana taiteen hyvinvointivaikutusten hankkeissa.
Artikkelit käyttäjältä

Hyvinvointinäkökulma ei ole uhka taiteen itseisarvolle

Post Views: 512 Suomessa taiteen hyvinvointivaikutuksiin ja ihmisten kulttuurisiin oikeuksiin on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Ilmiön ajankohtaisuus näkyy myös taiteilijoiden arjessa uusina resursseina ja työllistymismahdollisuuksina. Jo nyt useat taiteilijat työllistyvät suoraan tai välillisesti toiminnassa, joka toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyssektorin kanssa ja joka näkyy monin eri tavoin. Mittakaavan toisessa ääripäässä ovat suurten sairaalahankkeiden […]